หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MSY-AW09VF

เบอร์ 5 26.48 Btu/hW 9,212 (3,412-12,283) BTU ไร้สาย 220 V 45,992 33,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-AW09VF
9,212 (3,412-12,283) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,992 บาท
33,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-AW13VF

เบอร์ 5 26.04 Btu/hW 12,966 (4,777-13,989) BTU ไร้สาย 220 V 48,054 35,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-AW13VF
12,966 (4,777-13,989) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,054 บาท
35,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-AW18VF

เบอร์ 5 24.50 Btu/hW 17,742 (5,118-21,154) BTU ไร้สาย 220 V 65,801 48,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-AW18VF
17,742 (5,118-21,154) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,801 บาท
48,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-XT09VF

เบอร์ 5 22.21 Btu/hW 9,554 (3,735-11,601) BTU ไร้สาย 220 V 33,106 21,824
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,824 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-XT09VF
9,554 (3,735-11,601) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,106 บาท
21,824 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,824 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-XT13VF

เบอร์ 5 22.08 Btu/hW 12,624 (4,777-13,989) BTU ไร้สาย 220 V 37,745 24,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,350 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-XT13VF
12,624 (4,777-13,989) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,745 บาท
24,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-XT18VF

เบอร์ 5 21.80 Btu/hW 17,742 (6,142-20,427) BTU ไร้สาย 220 V 48,275 31,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,463 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-XT18VF
17,742 (6,142-20,427) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,275 บาท
31,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-JS15VF

เบอร์ 5 18.97 Btu/hW 14,330 (4,094-14,672) BTU ไร้สาย 220 V 37,229 24,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-JS15VF
14,330 (4,094-14,672) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,229 บาท
24,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-JS24VF

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 22,519 (5,459-22,860) BTU ไร้สาย 220 V 63,739 41,103
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,103 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-JS24VF
22,519 (5,459-22,860) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,739 บาท
41,103 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,103 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT09VF

เบอร์ 5 21.80 Btu/hW 9,554 (3,735-11,601) BTU ไร้สาย 220 V 31,662 21,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT09VF
9,554 (3,735-11,601) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,662 บาท
21,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT13VF

เบอร์ 5 21.97 Btu/hW 12,624 (4,777-13,989) BTU ไร้สาย 220 V 35,992 25,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,175 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT13VF
12,624 (4,777-13,989) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,992 บาท
25,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT15VF

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 14,330 (5,459-16,378) BTU ไร้สาย 220 V 40,838 29,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,247 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT15VF
14,330 (5,459-16,378) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,838 บาท
29,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT18VF

เบอร์ 5 21.19 Btu/hW 17,742 (6,142-20,472) BTU ไร้สาย 220 V 46,419 32,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,597 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT18VF
17,742 (6,142-20,472) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,419 บาท
32,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT24VF

เบอร์ 5 20.92 Btu/hW 22,519 (6,142-24,566) BTU ไร้สาย 220 V 66,419 48,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT24VF
22,519 (6,142-24,566) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,419 บาท
48,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-GT30VF

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 27,978 (7,165-31,390) BTU ไร้สาย 220 V 77,038 60,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-GT30VF
27,978 (7,165-31,390) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,038 บาท
60,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-KT09VF

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 9,212 (2,730-9,212) BTU ไร้สาย 220 V 27,229 16,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-KT09VF
9,212 (2,730-9,212) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,229 บาท
16,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSY-KT13VF

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 12,283 (3,071-12,624) BTU ไร้สาย 220 V 30,528 19,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSY-KT13VF
12,283 (3,071-12,624) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,528 บาท
19,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น