หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

NH-CLT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 10,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,143 17,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
16,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT
10,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,143 บาท
17,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
16,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 26,689 18,503
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
17,503 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,689 บาท
18,503 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
17,503 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT

เบอร์ 5 13.13 Btu/hW 20,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,924 26,488
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
25,488 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT
20,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,924 บาท
26,488 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
25,488 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 23,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,467 33,180
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
32,180 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT
23,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,467 บาท
33,180 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
32,180 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น