หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

NH-CLT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 10,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,143 16,341
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
15,341 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT
10,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,143 บาท
16,341 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
15,341 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 26,689 17,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
16,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH13CLT/RAC-NH13CLT
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,689 บาท
17,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
16,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT

เบอร์ 5 13.13 Btu/hW 20,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,924 24,217
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
23,217 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH18CLT/RAC-NH18CLT
20,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,924 บาท
24,217 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
23,217 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 23,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,467 30,477
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
29,477 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH24CLT/RAC-NH24CLT
23,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,467 บาท
30,477 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
29,477 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น