หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

Panasonic

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

F-PXL45AST

12,900 10,490
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
9,490 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
F-PXL45AST
12,900 บาท
10,490 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
9,490 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

F-PXM35AST

9,900 8,390
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
7,390 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
F-PXM35AST
9,900 บาท
8,390 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
7,390 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

F-PXM55ANT

16,900 13,200
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,200 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
F-PXM55ANT
16,900 บาท
13,200 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PU1T5

- 10.89 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 77,020 39,600
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,600 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU1T5
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,020 บาท
39,600 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,600 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU1T5

- 11.36 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 91,140 46,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,175 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU1T5
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
91,140 บาท
46,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PU1T5

- 10.24 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 102,910 52,386
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,386 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PU1T5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,910 บาท
52,386 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
51,386 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-36PU1T5

- 9.89 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 380 V 111,698 56,651
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,651 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-36PU1T5
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
111,698 บาท
56,651 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,651 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-42PU1T5

- 10.45 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 123,135 62,156
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,156 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-42PU1T5
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
123,135 บาท
62,156 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,156 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-45PU1T5

- 10.30 Btu/hW 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 127,326 64,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-45PU1T5
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
127,326 บาท
64,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
63,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-51PU1T5

- 10.34 Btu/hW 54,000 BTU ไร้สาย 380 V 130,856 65,784
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,784 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-51PU1T5
54,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
130,856 บาท
65,784 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
64,784 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PU2T5

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 117,945 43,925
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,925 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU2T5
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
117,945 บาท
43,925 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,925 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU2T5

เบอร์ 5 18.53 Btu/hW 24,368 BTU ไร้สาย 220 V 128,976 53,037
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,037 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU2T5
24,368 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
128,976 บาท
53,037 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,037 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PU2T5

เบอร์ 5 17.71 Btu/hW 29,365 BTU ไร้สาย 220 V 137,988 59,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,850 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PU2T5
29,365 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
137,988 บาท
59,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-18PT1T5

- 11.26 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 48,926 30,809
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,809 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PT1T5
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,926 บาท
30,809 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,809 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-38PU2T5

เบอร์ 5 21.40 Btu/hW 38,139 BTU ไร้สาย 220 V 150,527 69,477
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,477 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-38PU2T5
38,139 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
150,527 บาท
69,477 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,477 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PT1T5

- 10.32 Btu/hW 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 56,649 35,421
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,421 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PT1T5
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,649 บาท
35,421 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,421 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น