หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบสี่ทิศทาง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

S-18PU2T5

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 117,945 43,925
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,925 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU2T5
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
117,945 บาท
43,925 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,925 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU2T5

เบอร์ 5 18.53 Btu/hW 24,368 BTU ไร้สาย 220 V 128,976 53,037
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,037 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU2T5
24,368 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
128,976 บาท
53,037 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,037 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PU2T5

เบอร์ 5 17.71 Btu/hW 29,365 BTU ไร้สาย 220 V 137,988 59,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,850 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PU2T5
29,365 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
137,988 บาท
59,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
58,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-38PU2T5

เบอร์ 5 21.40 Btu/hW 38,139 BTU ไร้สาย 220 V 150,527 69,477
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,477 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-38PU2T5
38,139 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
150,527 บาท
69,477 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,477 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-43PU2T5

- 18.83 Btu/hW 43,000 BTU ไร้สาย 220 V 158,103 75,069
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
74,069 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-43PU2T5
43,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
158,103 บาท
75,069 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
74,069 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-48PU2T5

- 18.17 Btu/hW 48,100 BTU ไร้สาย 220 V 163,728 79,429
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
78,429 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-48PU2T5
48,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
163,728 บาท
79,429 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
78,429 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น