หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

S-18PT1T5

- 11.26 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 48,926 30,809
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,809 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PT1T5
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,926 บาท
30,809 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,809 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PT1T5

- 10.32 Btu/hW 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 56,649 35,421
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,421 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PT1T5
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,649 บาท
35,421 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,421 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PT1T5

- 10.45 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 68,198 42,632
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,632 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PT1T5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
68,198 บาท
42,632 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,632 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-36PT1T5

- 9.84 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,340 46,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-36PT1T5
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,340 บาท
46,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-42PT1T5

- 10.05 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,107 53,357
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,357 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-42PT1T5
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,107 บาท
53,357 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,357 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-48PT1T5

- 9.92 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 92,615 57,243
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
56,243 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-48PT1T5
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,615 บาท
57,243 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
56,243 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-51PT1T5

- 9.41 Btu/hW 51,000 BTU ไร้สาย 380 V 99,234 61,200
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
60,200 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-51PT1T5
51,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
99,234 บาท
61,200 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
60,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น