หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CS-YU13VKT

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 12,245 (3,070-13,990) BTU ไร้สาย 220 V 29,211 17,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-YU13VKT
12,245 (3,070-13,990) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
17,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XKU09WKT

เบอร์ 5 20.10 Btu/hW 8,876 BTU ไร้สาย 220 V 28,113 19,156
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,156 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XKU09WKT
8,876 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,113 บาท
19,156 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,156 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XKU13WKT

เบอร์ 5 21.09 Btu/hW 11,747 BTU ไร้สาย 220 V 32,340 22,034
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,034 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XKU13WKT
11,747 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,340 บาท
22,034 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,034 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XU9XKT

เบอร์ 5 26.00 Btu/hW 9,210 (3,340-12,300) BTU ไร้สาย 220 V 37,263 21,282
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,282 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XU9XKT
9,210 (3,340-12,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,263 บาท
21,282 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,282 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XU13XKT

เบอร์ 5 24.43 Btu/hW 12,600 (3,480-15,300) BTU ไร้สาย 220 V 41,345 23,404
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,404 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XU13XKT
12,600 (3,480-15,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,345 บาท
23,404 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,404 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XU18XKT

เบอร์ 5 23.51 Btu/hW 18,100 (3,750-21,200)) BTU ไร้สาย 220 V 55,468 31,068
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,068 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XU18XKT
18,100 (3,750-21,200)) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,468 บาท
31,068 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,068 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XU24XKT

เบอร์ 5 23.02 Btu/hW 20,800 (3,820-24,500) BTU ไร้สาย 220 V 71,021 38,684
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,684 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XU24XKT
20,800 (3,820-24,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,021 บาท
38,684 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,684 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU09XKT

เบอร์ 5 15.83 Btu/hW 8,870 (2,860-9,890) BTU ไร้สาย 220 V 25,902 17,258
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,258 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU09XKT
8,870 (2,860-9,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,902 บาท
17,258 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,258 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU13XKT

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 11,900 (3,480-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 29,431 18,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU13XKT
11,900 (3,480-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,431 บาท
18,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU18XKT

เบอร์ 5 17.23 Btu/hW 17,700 (3,750-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 42,561 25,036
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,036 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU18XKT
17,700 (3,750-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,561 บาท
25,036 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,036 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU24XKT

เบอร์ 5 21.45 Btu/hW 20,800 (3,820-24,500) BTU ไร้สาย 220 V 53,482 32,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,550 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU24XKT
20,800 (3,820-24,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,482 บาท
32,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XKU18WKT

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 17,209 BTU ไร้สาย 220 V 43,842 27,827
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,827 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XKU18WKT
17,209 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,842 บาท
27,827 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,827 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-XKU24WKT

เบอร์ 5 20.51 Btu/hW 20,764 BTU ไร้สาย 220 V 60,337 35,827
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,827 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-XKU24WKT
20,764 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,337 บาท
35,827 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,827 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-KU24XKT

เบอร์ 5 21.45 Btu/hW 20,764 (3,820-24,500) BTU ไร้สาย 220 V 57,012 33,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,550 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-KU24XKT
20,764 (3,820-24,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,012 บาท
33,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-KU9XKT

เบอร์ 5 15.83 Btu/hW 8,870 (2,860-9,890) BTU ไร้สาย 220 V 27,667 17,758
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,758 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-KU9XKT
8,870 (2,860-9,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,667 บาท
17,758 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,758 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-KU13XKT

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 11,900 (3,480-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 31,858 18,689
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,689 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-KU13XKT
11,900 (3,480-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,858 บาท
18,689 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,689 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น