หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PC-P SERIES

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

PC-P18KAKL/PU-P18VAKD

- - 17,400 BTU ไร้สาย 220 V 52,531 37,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P18KAKL/PU-P18VAKD
17,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,531 บาท
37,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P24KAKL/PU-P24VAKD

- 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 58,202 41,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P24KAKL/PU-P24VAKD
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,202 บาท
41,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P30KAKL/PU-P30VAKD

- 28,300 BTU ไร้สาย 220 V 63,282 45,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P30KAKL/PU-P30VAKD
28,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,282 บาท
45,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P36KAKL/PU-P36VAKD

- 35,500 BTU ไร้สาย 220 V 68,952 49,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P36KAKL/PU-P36VAKD
35,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,952 บาท
49,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P36KAKL/PU-P36YAKD

- 35,500 BTU ไร้สาย 380 V 68,952 49,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P36KAKL/PU-P36YAKD
35,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
68,952 บาท
49,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P42KAKL/PU-P42YAKD

- 42,300 BTU ไร้สาย 380 V 79,085 56,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P42KAKL/PU-P42YAKD
42,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,085 บาท
56,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PC-P48KAKL/PU-P48YAKD

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 85,992 60,958
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,958 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PC-P48KAKL/PU-P48YAKD
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,992 บาท
60,958 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,958 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น