หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PCY-M

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

PCY-M13KAL/SUY-M13VA-TH

เบอร์ 5 16.50 BTU 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 45,841 33,713
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,713 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M13KAL/SUY-M13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,841 บาท
33,713 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,713 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M18KAL/SUY-M18VA-TH

เบอร์ 5 16.50 BTU 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 50,694 37,325
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,325 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M18KAL/SUY-M18VA-TH
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,694 บาท
37,325 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,325 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M24KAL/SUY-M24VA-TH

เบอร์ 5 16.50 BTU 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 55,217 40,689
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,689 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M24KAL/SUY-M24VA-TH
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,217 บาท
40,689 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
39,689 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M30KAL/SUY-M30VA-TH

เบอร์ 5 16.00BTU 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 61,213 45,085
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,085 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M30KAL/SUY-M30VA-TH
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,213 บาท
45,085 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,085 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M36KAL/SUY-M36VA-TH

เบอร์ 5 16.00BTU 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 69,927 51,568
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,568 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M36KAL/SUY-M36VA-TH
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,927 บาท
51,568 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,568 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M36KAL/PUY-M36YKA-TH

เบอร์ 5 16.00BTU 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 69,927 51,568
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,568 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M36KAL/PUY-M36YKA-TH
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
69,927 บาท
51,568 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,568 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M42KAL/PUY-M42VKA-TH

- 15.00BTU 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 79,598 58,732
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,732 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M42KAL/PUY-M42VKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,598 บาท
58,732 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,732 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M42KAL/PUY-M42YKA-TH

- 15.00 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 79,598 58,732
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,732 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M42KAL/PUY-M42YKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,598 บาท
58,732 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,732 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M48KAL/PUY-M48VKA-TH

- 14.50 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 86,658 63,984
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,984 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M48KAL/PUY-M48VKA-TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
86,658 บาท
63,984 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,984 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PCY-M48KAL/PUY-M48YKA-TH

- 14.50 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,658 63,984
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,984 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PCY-M48KAL/PUY-M48YKA-TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,658 บาท
63,984 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,984 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น