หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PKCVG

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-10PKCVG-T/RAS-10PACVG-T

เบอร์ 5 17.16 Btu/hW 9,536 BTU ไร้สาย 220 V 27,112 19,572
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,572 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-10PKCVG-T/RAS-10PACVG-T
9,536 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,112 บาท
19,572 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,572 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-13PKCVG-T/RAS-13PACVG-T

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 12,447 BTU ไร้สาย 220 V 29,174 21,324
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,324 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-13PKCVG-T/RAS-13PACVG-T
12,447 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,174 บาท
21,324 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,324 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-16PKCVG-T/RAS-16PACVG-T

เบอร์ 5 18.63 Btu/hW 15,791 BTU ไร้สาย 220 V 33,297 23,953
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,953 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-16PKCVG-T/RAS-16PACVG-T
15,791 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,297 บาท
23,953 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,953 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-18PKCVG-T/RAS-18PACVG-T

เบอร์ 5 20.78 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,831 27,330
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,330 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-18PKCVG-T/RAS-18PACVG-T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,831 บาท
27,330 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,330 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-24PKCVG-T/RAS-24PACVG-T

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 20,487 BTU ไร้สาย 220 V 44,343 32,794
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,794 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-24PKCVG-T/RAS-24PACVG-T
20,487 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,343 บาท
32,794 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,794 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น