หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PL-P SERIES หน้ากากปกติ

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

PL-P13BAK/PU-P13VAKD

- 14,000 BTU ไร้สาย 220 V 60,292 43,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P13BAK/PU-P13VAKD
14,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,292 บาท
43,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P18BAK/PU-P18VAKD

- 17,400 BTU ไร้สาย 220 V 67,509 48,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P18BAK/PU-P18VAKD
17,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,509 บาท
48,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P24BAK/PU-P24VAKD

- 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 79,983 56,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P24BAK/PU-P24VAKD
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,983 บาท
56,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P30BAK/PU-P30VAKD

- 28,300 BTU ไร้สาย 220 V 87,539 62,618
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,618 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P30BAK/PU-P30VAKD
28,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,539 บาท
62,618 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,618 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P36BAK/PU-P36VAKD

- 35,500 BTU ไร้สาย 220 V 93,930 67,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P36BAK/PU-P36VAKD
35,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
93,930 บาท
67,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P36BAK/PU-P36YAKD

- 35,500 BTU ไร้สาย 380 V 93,930 67,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P36BAK/PU-P36YAKD
35,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,930 บาท
67,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P42BAK/PU-P42YAKD

- 42,300 BTU ไร้สาย 380 V 103,223 73,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
72,804 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P42BAK/PU-P42YAKD
42,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
103,223 บาท
73,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
72,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PL-P48BAK/PU-P48YAKD

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 105,491 75,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
74,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PL-P48BAK/PU-P48YAKD
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,491 บาท
75,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
74,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น