หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PLY-M

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

PLY-M13EA-TH/SUY-M13VA-TH

เบอร์ 5 17.49 BTU 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 61,654 45,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M13EA-TH/SUY-M13VA-TH
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,654 บาท
45,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M18EA-TH/SUY-M18VA-TH

เบอร์ 5 17.49 BTU 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 67,059 49,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M18EA-TH/SUY-M18VA-TH
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,059 บาท
49,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M24EA-TH/SUY-M24VA-TH

เบอร์ 5 17.49 BTU 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 79,414 58,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M24EA-TH/SUY-M24VA-TH
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,414 บาท
58,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M30EA-TH/SUY-M30VA-TH

เบอร์ 5 16.49 BTU 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 86,732 63,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M30EA-TH/SUY-M30VA-TH
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
86,732 บาท
63,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M36EA-TH/SUY-M36VA-TH

เบอร์ 5 16.49 BTU 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 97,543 71,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
70,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M36EA-TH/SUY-M36VA-TH
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
97,543 บาท
71,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
70,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M36EA-TH/PUY-M36YKA-TH

เบอร์ 5 16.49 BTU 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 97,543 71,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
70,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M36EA-TH/PUY-M36YKA-TH
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
97,543 บาท
71,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
70,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M42EA-TH/PUY-M42VKA-TH

- 16.00 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 105,781 77,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
76,855 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M42EA-TH/PUY-M42VKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
105,781 บาท
77,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
76,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M42EA-TH/PUY-M42YKA-TH

- 16.00 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 105,781 77,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
76,855 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M42EA-TH/PUY-M42YKA-TH
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,781 บาท
77,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
76,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M48EA-TH/PUY-M48VKA-TH

- 15.00 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 108,097 78,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
77,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M48EA-TH/PUY-M48VKA-TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
108,097 บาท
78,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
77,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-M48EA-TH/PUY-M48YKA-TH

- 15.00 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 108,097 78,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
77,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-M48EA-TH/PUY-M48YKA-TH
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
108,097 บาท
78,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
77,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น