หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PLY-SM

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

PLY-SM13EA/SUY-SM13VA

เบอร์ 5 24.57 BTU 13,989 BTU ไร้สาย 220 V 68,437 48,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM13EA/SUY-SM13VA
13,989 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,437 บาท
48,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM18EA/SUY-SM18VA

เบอร์ 5 23.30 BTU 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 74,622 53,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM18EA/SUY-SM18VA
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,622 บาท
53,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM24EA/SUY-SM24VA

เบอร์ 5 23.74 BTU 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 88,952 63,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,494 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM24EA/SUY-SM24VA
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
88,952 บาท
63,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM30EA/SUY-SM30VA

เบอร์ 5 23.58 BTU 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 97,126 69,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
68,340 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM30EA/SUY-SM30VA
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
97,126 บาท
69,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
68,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM36EA/PUY-SM36VKA

เบอร์ 5 21.82 BTU 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 109,704 78,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
77,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM36EA/PUY-SM36VKA
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
109,704 บาท
78,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
77,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM36EA/PUY-SM36YKA

เบอร์ 5 21.82 BTU 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 109,704 78,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
77,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM36EA/PUY-SM36YKA
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,704 บาท
78,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
77,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM42EA/PUY-SM42VKA

- 19.86 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 118,996 84,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
83,876 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM42EA/PUY-SM42VKA
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
118,996 บาท
84,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
83,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM42EA/PUY-SM42YKA

- 19.86 BTU 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 118,996 84,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
83,876 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM42EA/PUY-SM42YKA
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
118,996 บาท
84,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
83,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM48EA/PUY-SM48VKA

- 18.01 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 121,677 86,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
85,752 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM48EA/PUY-SM48VKA
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
121,677 บาท
86,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
85,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

PLY-SM48EA/PUY-SM48YKA

- 18.01 BTU 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 121,677 86,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
85,752 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
PLY-SM48EA/PUY-SM48YKA
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
121,677 บาท
86,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
85,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น