หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PU-XKT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CS-PU09XKT

เบอร์ 5 15.83 Btu/hW 8,870 (2,860-9,890) BTU ไร้สาย 220 V 25,902 17,258
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,258 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU09XKT
8,870 (2,860-9,890) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,902 บาท
17,258 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,258 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU13XKT

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 11,900 (3,480-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 29,431 18,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,505 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU13XKT
11,900 (3,480-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,431 บาท
18,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
17,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU18XKT

เบอร์ 5 17.23 Btu/hW 17,700 (3,750-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 42,561 25,036
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,036 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU18XKT
17,700 (3,750-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,561 บาท
25,036 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,036 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-PU24XKT

เบอร์ 5 21.45 Btu/hW 20,800 (3,820-24,500) BTU ไร้สาย 220 V 53,482 32,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,550 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-PU24XKT
20,800 (3,820-24,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,482 บาท
32,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น