หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

RCI-B-1NH

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RIC-B13TNT1NH

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 12,283 (5,869-13,136)BTU ไร้สาย 220 V 75,586 32,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,340 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RIC-B13TNT1NH
12,283 (5,869-13,136)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,586 บาท
32,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RIC-B18TNT1NH

เบอร์ 5 17.35 Btu/hW 18,083 (6,073-19,278)BTU ไร้สาย 220 V 79,337 34,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,814 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RIC-B18TNT1NH
18,083 (6,073-19,278)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,337 บาท
34,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
33,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RIC-B24TNT1NH

เบอร์ 5 18.62 Btu/hW 25,590 (9,212-26,784)BTU ไร้สาย 220 V 89,485 37,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RIC-B24TNT1NH
25,590 (9,212-26,784)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,485 บาท
37,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
36,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RIC-B36TNT1NH

เบอร์ 5 16.49 Btu/hW 34,461 (9,997-40,944)BTU ไร้สาย 220 V 116,773 53,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RIC-B36TNT1NH
34,461 (9,997-40,944)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
116,773 บาท
53,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RIC-B42TNT1NH

- 16.00 Btu/hW 41,626 (11,260-45,038)BTU ไร้สาย 380 V 132,290 63,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RIC-B42TNT1NH
41,626 (11,260-45,038)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
132,290 บาท
63,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RIC-B48TNT1NH

- 14.40 Btu/hW 46,744 (11,601-55,274)BTU ไร้สาย 380 V 142,659 68,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
67,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RIC-B48TNT1NH
46,744 (11,601-55,274)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
142,659 บาท
68,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
67,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RIC-B55TNT1NH

- 15.00 Btu/hW 52,715 (16,991-61,416)BTU ไร้สาย 380 V 151,925 72,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RIC-B55TNT1NH
52,715 (16,991-61,416)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
151,925 บาท
72,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
71,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น