หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

RCI-B-2NH

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RCI-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH2

เบอร์ 5 13.45 Btu/hW 11,942 BTU ไร้สาย 220 V 40,808 33,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B13TNT2NH/RAS-B13TNHNH2
11,942 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,808 บาท
33,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH2

เบอร์ 5 14.37 Btu/hW 18,425 BTU ไร้สาย 220 V 44,004 36,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B18TNT2NH/RAS-B18TNHNH2
18,425 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,004 บาท
36,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH2

เบอร์ 5 13.59 Btu/hW 23,884 BTU ไร้สาย 220 V 49,983 41,721
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,721 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B24TNT2NH/RAS-B24TNHNH2
23,884 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,983 บาท
41,721 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,721 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B30TNT2NH/RAS-B30TNHNH2

เบอร์ 5 13.39 Btu/hW 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 54,858 45,845
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,845 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B30TNT2NH/RAS-B30TNHNH2
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,858 บาท
45,845 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,845 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B36TNT2NH/RAS-B36TNHNH2

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 34,802 BTU ไร้สาย 220 V 63,827 53,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B36TNT2NH/RAS-B36TNHNH2
34,802 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,827 บาท
53,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B36TNT2NH/RAS-B36TNHMH2

เบอร์ 5 13.26 Btu/hW 34,802 BTU ไร้สาย 380 V 62,900 53,061
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,061 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B36TNT2NH/RAS-B36TNHMH2
34,802 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
62,900 บาท
53,061 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,061 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B42TNT2NH/RAS-B42TNHMH2

- 9.89 Btu/hW 42,650 BTU ไร้สาย 380 V 60,027 50,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B42TNT2NH/RAS-B42TNHMH2
42,650 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
60,027 บาท
50,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น