หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

Round-Flow Cassette Standard

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCCE182B/TTKE18HB

มอก. 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 67,831 36,799
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,799 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE182B/TTKE18HB
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,831 บาท
36,799 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,799 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE242B/TTKE24HB

มอก. 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 76,105 38,870
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,870 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE242B/TTKE24HB
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,105 บาท
38,870 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,870 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE302B/TTKE30KB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 84,196 49,408
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,408 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE302B/TTKE30KB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,196 บาท
49,408 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,408 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE362B/TTKE36KB

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 92,249 52,379
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,379 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE362B/TTKE36KB
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
92,249 บาท
52,379 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,379 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE362B/TTKE36KD

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 93,793 53,571
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,571 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE362B/TTKE36KD
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,793 บาท
53,571 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,571 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE422B/TTKE42KD

มอก. 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 102,803 58,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE422B/TTKE42KD
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
102,803 บาท
58,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE482B/TTKE48KD

มอก. 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 109,421 62,694
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,694 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE482B/TTKE48KD
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,421 บาท
62,694 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,694 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCCE602B/TTKE60KD

มอก. 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 120,526 68,160
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
67,160 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCCE602B/TTKE60KD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
120,526 บาท
68,160 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
67,160 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น