หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

RPFC-B-1NH

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RPFC-B18TNT1NH

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 17,401 (5,152-18,766)BTU ไร้สาย 220 V 68,672 29,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B18TNT1NH
17,401 (5,152-18,766)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,672 บาท
29,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B24TNT1NH

เบอร์ 5 15.68 Btu/hW 24,225 (9,212-26,784) BTU ไร้สาย 220 V 76,393 33,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B24TNT1NH
24,225 (9,212-26,784) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,393 บาท
33,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B30TNT1NH

เบอร์ 5 16.49 Btu/hW 30,708 (9,554-37,532) BTU ไร้สาย 220 V 104,270 48,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B30TNT1NH
30,708 (9,554-37,532) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
104,270 บาท
48,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B36TNT1NH

เบอร์ 5 16.49 Btu/hW 34,802 (10,326-40,944) BTU ไร้สาย 220 V 106,329 50,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B36TNT1NH
34,802 (10,326-40,944) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
106,329 บาท
50,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B42TNT1NH

- 15.50 Btu/hW 43,332 (11,260-45,038) BTU ไร้สาย 380 V 124,715 58,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B42TNT1NH
43,332 (11,260-45,038) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,715 บาท
58,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
57,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B48TNT1NH

- 14.15 Btu/hW 47,085 (10,577-54,933) BTU ไร้สาย 380 V 135,967 63,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,268 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B48TNT1NH
47,085 (10,577-54,933) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
135,967 บาท
63,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
62,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B55TNT1NH

- 15.30 Btu/hW 52,033 (16,991-61,416) BTU ไร้สาย 380 V 145,894 69,659
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,659 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B55TNT1NH
52,033 (16,991-61,416) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
145,894 บาท
69,659 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
68,659 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น