หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RPFC-B13TNT2NH

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 55,214 26,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,257 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B13TNT2NH
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,214 บาท
26,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
25,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B18TNT2NH

เบอร์ 5 13.25 Btu/hW 19,107 BTU ไร้สาย 220 V 60,509 31,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B18TNT2NH
19,107 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,509 บาท
31,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B24TNT2NH

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 24,225 BTU ไร้สาย 220 V 66,025 33,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B24TNT2NH
24,225 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,025 บาท
33,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B30TNT2NH

เบอร์ 5 12.68 Btu/hW 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 84,414 42,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,752 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B30TNT2NH
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,414 บาท
42,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
41,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B36TNT2NH

เบอร์ 5 12.84 Btu/hW 35,144 BTU ไร้สาย 220 V 91,989 46,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B36TNT2NH
35,144 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
91,989 บาท
46,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B36TNT2NH-1

เบอร์ 5 13.52 Btu/hW 35,485 BTU ไร้สาย 380 V 93,534 46,979
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,979 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B36TNT2NH-1
35,485 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,534 บาท
46,979 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,979 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B42TNT2NH

- 10.18 Btu/hW 45,038 BTU ไร้สาย 380 V 151,630 51,309
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,309 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B42TNT2NH
45,038 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
151,630 บาท
51,309 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,309 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น