หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

S-PT1T5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

S-18PT1T5/U-18PV1TT5

- 11.26 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 48,820 32,355
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,355 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PT1T5/U-18PV1TT5
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,820 บาท
32,355 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,355 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PT1T5/U-24PV1T5

- 10.32 Btu/hW 22,500 BTU ไร้สาย 220 V 56,037 36,968
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,968 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PT1T5/U-24PV1T5
22,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,037 บาท
36,968 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,968 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PT1T5/U-30PV1T8

- 10.45 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 65,550 43,107
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,107 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PT1T5/U-30PV1T8
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
65,550 บาท
43,107 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,107 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-36PT1T5/U-36PV1T8

- 9.84 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 380 V 70,602 46,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-36PT1T5/U-36PV1T8
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,602 บาท
46,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-42PT1T5/U-42PV1T8

- 10.05 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,384 53,357
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,357 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-42PT1T5/U-42PV1T8
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,384 บาท
53,357 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,357 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-48PT1T5/U-48PV1T8

- 9.92 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 88,467 57,243
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,243 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-48PT1T5/U-48PV1T8
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
88,467 บาท
57,243 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,243 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-51PT1T5/U-51PVT1T5

- 9.41 Btu/hW 51,000 BTU ไร้สาย 380 V 94,652 61,200
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
60,200 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-51PT1T5/U-51PVT1T5
51,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
94,652 บาท
61,200 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
60,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น