หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

S-PT2T5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

S-18PT2T5/U-18S2T5

เบอร์ 5 19.82 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 92,428 36,106
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,106 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PT2T5/U-18S2T5
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
92,428 บาท
36,106 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,106 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PT2T5/U-24PS2T5

เบอร์ 5 19.76 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 98,614 38,774
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,774 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PT2T5/U-24PS2T5
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
98,614 บาท
38,774 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,774 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PT2T5/U-30PS2T5

เบอร์ 5 19.49 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 108,127 42,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PT2T5/U-30PS2T5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
108,127 บาท
42,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
41,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-38PT2T5/U-38PS2T5

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 38,200 BTU ไร้สาย 220 V 128,127 50,153
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,153 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-38PT2T5/U-38PS2T5
38,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
128,127 บาท
50,153 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,153 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-43PT2T5/U-43PS2T5

- 18.63 Btu/hW 43,000 BTU ไร้สาย 220 V 141,147 55,745
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,745 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-43PT2T5/U-43PS2T5
43,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
141,147 บาท
55,745 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,745 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-48PT2T5/U-48PS2T5

- 16.88 Btu/hW 48,100 BTU ไร้สาย 220 V 153,930 60,756
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,756 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-48PT2T5/U-48PS2T5
48,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
153,930 บาท
60,756 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,756 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น