หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

S-PU1T5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

S-18PU1T5/U18PV1UT5

- 10.89 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 75,859 41,661
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,661 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU1T5/U18PV1UT5
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,859 บาท
41,661 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,661 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU1T5/U-24PV1T5

- 11.36 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 89,055 48,237
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,237 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU1T5/U-24PV1T5
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,055 บาท
48,237 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,237 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PU1T5/U-30PV1T8

- 10.24 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 98,776 53,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PU1T5/U-30PV1T8
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
98,776 บาท
53,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
52,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-36PU1T5/U-36PV1T8

- 9.89 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 380 V 106,302 57,167
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,167 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-36PU1T5/U-36PV1T8
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
106,302 บาท
57,167 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,167 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-42PU1T5/U-42PV1T8

- 10.45 Btu/hW 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 117,038 62,672
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,672 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-42PU1T5/U-42PV1T8
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
117,038 บาท
62,672 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
61,672 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-45PU1T5/U-45PV1T8

- 10.30 Btu/hW 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 120,955 64,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
63,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-45PU1T5/U-45PV1T8
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
120,955 บาท
64,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
63,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-51PU1T5/U-51PV1T8

- 10.34 Btu/hW 54,000 BTU ไร้สาย 380 V 124,254 66,300
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
65,300 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-51PU1T5/U-51PV1T8
54,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,254 บาท
66,300 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
65,300 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น