หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

S-PU2T5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

S-18PU2T5/U-18PS2T5

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 114,107 45,987
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,987 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-18PU2T5/U-18PS2T5
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,107 บาท
45,987 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,987 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-24PU2T5/U-24PS2T5

เบอร์ 5 18.53 Btu/hW 24,368 BTU ไร้สาย 220 V 124,416 55,098
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,098 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-24PU2T5/U-24PS2T5
24,368 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
124,416 บาท
55,098 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,098 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PU2T5/U-30PS2T5

เบอร์ 5 17.71 Btu/hW 29,365 BTU ไร้สาย 220 V 131,559 60,881
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,881 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PU2T5/U-30PS2T5
29,365 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
131,559 บาท
60,881 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,881 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-38PU2T5/U-38PS2T5

เบอร์ 5 21.40 Btu/hW 38,139 BTU ไร้สาย 220 V 142,590 69,992
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
68,992 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-38PU2T5/U-38PS2T5
38,139 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
142,590 บาท
69,992 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
68,992 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-43PU2T5/U-43PS2T5

- 18.83 Btu/hW 43,000 BTU ไร้สาย 220 V 149,718 75,584
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
74,584 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-43PU2T5/U-43PS2T5
43,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
149,718 บาท
75,584 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
74,584 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-48PU2T5/U-48PS2T5

- 18.17 Btu/hW 48,100 BTU ไร้สาย 220 V 154,976 79,945
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
78,945 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-48PU2T5/U-48PS2T5
48,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
154,976 บาท
79,945 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
78,945 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น