หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SMART COOL R32-09

เบอร์ 5 15.52 Btu/hW 9,563 BTU ไร้สาย 220 V 24,446 13,860
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,860 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-09
9,563 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,446 บาท
13,860 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,860 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-12

เบอร์ 5 15.25 Btu/hW 12,770 BTU ไร้สาย 220 V 24,998 14,067
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,067 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-12
12,770 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,998 บาท
14,067 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,067 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-18

เบอร์ 5 15.83 Btu/hW 18,905 BTU ไร้สาย 220 V 32,833 19,963
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,963 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-18
18,905 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,833 บาท
19,963 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,963 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMART COOL R32-25

เบอร์ 5 15.01 Btu/hW 25,669 BTU ไร้สาย 220 V 38,659 25,386
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,386 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMART COOL R32-25
25,669 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,659 บาท
25,386 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,386 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-09

เบอร์ 5 15.52 Btu/hW 9,563 BTU ไร้สาย 220 V 28,748 14,664
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,664 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-09
9,563 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,748 บาท
14,664 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,664 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-12

เบอร์ 5 15.25 Btu/hW 12,770 BTU ไร้สาย 220 V 29,961 15,510
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,510 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-12
12,770 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,961 บาท
15,510 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,510 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-18

เบอร์ 5 15.53 Btu/hW 18,906 BTU ไร้สาย 220 V 38,789 22,500
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,500 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-18
18,906 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,789 บาท
22,500 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-25

เบอร์ 5 15.01 Btu/hW 25,669 BTU ไร้สาย 220 V 46,180 28,582
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,582 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-25
25,669 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,180 บาท
28,582 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,582 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-30 220 V

เบอร์ 5 15.29 Btu/hW 31,192 BTU ไร้สาย 220 V 50,592 33,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-30 220 V
31,192 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,592 บาท
33,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-30T 380V

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 31,272 BTU ไร้สาย 380 V 52,799 35,618
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,618 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-30T 380V
31,272 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
52,799 บาท
35,618 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,618 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-36 220 V

เบอร์ 5 14.57 Btu/hW 36,416 BTU ไร้สาย 220 V 63,499 43,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-36 220 V
36,416 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,499 บาท
43,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-36T 380 V

เบอร์ 5 12.73 Btu/hW 36,633 BTU ไร้สาย 380 V 67,911 47,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-36T 380 V
36,633 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,911 บาท
47,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-40 220 V

เบอร์ 5 12.18 Btu/hW 40,100 BTU ไร้สาย 220 V 67,911 47,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-40 220 V
40,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,911 บาท
47,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
46,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO APS R32-40T 380 V

เบอร์ 5 12.13 Btu/hW 40,100 BTU ไร้สาย 380 V 71,220 50,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,773 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO APS R32-40T 380 V
40,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
71,220 บาท
50,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น