หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AR24BYHACWKNST/AR24BYHACWKXST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 21,500(4,000-25,000) BTU ไร้สาย 45,425 29,623
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,623 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24BYHACWKNST/AR24BYHACWKXST
21,500(4,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
45,425 บาท
29,623 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,623 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10AYAAAWKNST/AR10AYAAAWKXST

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 10,000(4,500-15,000) BTU ไร้สาย 42,627 27,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,639 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10AYAAAWKNST/AR10AYAAAWKXST
10,000(4,500-15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
42,627 บาท
27,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13AYAAAWKNST/AR13AYAAAWKXST

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 12,000(4,500-16,000) BTU ไร้สาย 44,689 29,108
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,108 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13AYAAAWKNST/AR13AYAAAWKXST
12,000(4,500-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
44,689 บาท
29,108 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,108 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AYAAAWKNST/AR18AYAAAWKXST

เบอร์ 5 26.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 53,378 34,557
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,557 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AYAAAWKNST/AR18AYAAAWKXST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
53,378 บาท
34,557 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,557 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24AYAAAWKNST/AR24AYAAAWKXST

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 63,982 41,376
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,376 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24AYAAAWKNST/AR24AYAAAWKXST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
63,982 บาท
41,376 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,376 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10BYECAWKNST/AR10BYECAWKXST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 10,000(2,800-13,000) BTU ไร้สาย 34,380 22,495
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,495 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10BYECAWKNST/AR10BYECAWKXST
10,000(2,800-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
34,380 บาท
22,495 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,495 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13BYHACWKNST/AR13BYHACWKXST

เบอร์ 5 17.00 Btu/hW 12,000(4,500-14,000) BTU ไร้สาย 29,225 19,558
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,558 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13BYHACWKNST/AR13BYHACWKXST
12,000(4,500-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
29,225 บาท
19,558 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,558 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18BYHACWKNST/AR18BYHACWKXST

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 18,000(4,200-21,000) BTU ไร้สาย 36,883 24,274
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,274 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18BYHACWKNST/AR18BYHACWKXST
18,000(4,200-21,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
36,883 บาท
24,274 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,274 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10BYHACWKNST/AR10BYHACWKXST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 10,000(4,400-10,800) BTU ไร้สาย 27,163 18,089
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,089 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10BYHACWKNST/AR10BYHACWKXST
10,000(4,400-10,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
27,163 บาท
18,089 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,089 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10AYGZAWKNST/AR10AYGZAWKXST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 10,000(3,500-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 26,081 16,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10AYGZAWKNST/AR10AYGZAWKXST
10,000(3,500-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,081 บาท
16,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13BYECAWKNST/AR13BYECAWKXST

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 12,000(2,800-14,000) BTU ไร้สาย 36,442 23,964
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,964 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13BYECAWKNST/AR13BYECAWKXST
12,000(2,800-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
36,442 บาท
23,964 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,964 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR10TYHYBWKNST/AR10TYHYBWKXST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 9,400(4,400-10,800) BTU ไร้สาย 220 V 25,102 15,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,329 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR10TYHYBWKNST/AR10TYHYBWKXST
9,400(4,400-10,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,102 บาท
15,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18BYECAWKNST/AR18BYECAWKXST

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 18,000(4,435-22,000) BTU ไร้สาย 45,130 29,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18BYECAWKNST/AR18BYECAWKXST
18,000(4,435-22,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
45,130 บาท
29,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR24BYECAWKNST/AR24BYECAWKXST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 21,500(5,000-24,000) BTU ไร้สาย 55,735 36,232
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,232 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR24BYECAWKNST/AR24BYECAWKXST
21,500(5,000-24,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
55,735 บาท
36,232 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,232 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR13AYGZAWKNST/AR13AYGZAWKXST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 12,000(3,500-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 29,267 17,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR13AYGZAWKNST/AR13AYGZAWKXST
12,000(3,500-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,267 บาท
17,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR18AYGZAWKNST/AR18AYGZAWKXST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 220 V 40,955 22,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,649 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR18AYGZAWKNST/AR18AYGZAWKXST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,955 บาท
22,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น