หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

Sharp

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AH-GX10

เบอร์ 5 10.71 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,162 14,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX10
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,162 บาท
14,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP10YMB

เบอร์ 5 18.80 Btu/hW 9000 (2,870 - 10,600) BTU ไร้สาย 220 V 27,471 15,227
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,227 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP10YMB
9000 (2,870 - 10,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,471 บาท
15,227 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,227 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP13YMB

เบอร์ 5 18.22 Btu/hW 12,000 (2,870-12,600) BTU ไร้สาย 220 V 29,678 16,103
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,103 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP13YMB
12,000 (2,870-12,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,678 บาท
16,103 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,103 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP18YMB

เบอร์ 5 18.97 Btu/hW 18,000 (5,460-20,130) BTU ไร้สาย 220 V 40,048 22,856
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,856 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP18YMB
18,000 (5,460-20,130) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,048 บาท
22,856 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,856 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP24YMB

เบอร์ 5 19.36 Btu/hW 21,300 (5,460-24,220) BTU ไร้สาย 220 V 52,476 28,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP24YMB
21,300 (5,460-24,220) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,476 บาท
28,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-GX13

เบอร์ 5 11.21 Btu/hW 12,000 (3,070-12,630) BTU ไร้สาย 220 V 26,368 15,845
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,845 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX13
12,000 (3,070-12,630) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,368 บาท
15,845 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,845 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-GX18

เบอร์ 5 10.97 Btu/hW 18,000 (5,450-18,760) BTU ไร้สาย 220 V 37,842 20,897
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,897 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX18
18,000 (5,450-18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,842 บาท
20,897 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,897 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-GX24

เบอร์ 5 11.05 Btu/hW 20,770 (5,450-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 55,785 24,093
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,093 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-GX24
20,770 (5,450-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,785 บาท
24,093 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,093 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AH-XP13WHB

เบอร์ 5 18.47 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 32,987 20,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,113 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AH-XP13WHB
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,987 บาท
20,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น