หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SKV-R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SKV13B-MNVKE/KCV13B-RSVKE

เบอร์ 5 21.94 Btu/hW 13,000(6,400-15,500) BTU ไร้สาย 220 V 54,284 35,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
34,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV13B-MNVKE/KCV13B-RSVKE
13,000(6,400-15,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,284 บาท
35,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
34,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV18B-MNVKE/KCV18B-RSVKE

เบอร์ 5 20.34 Btu/hW 18,100(7,800-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 58,717 39,219
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
38,219 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV18B-MNVKE/KCV18B-RSVKE
18,100(7,800-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,717 บาท
39,219 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
38,219 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV24B-MNVKE/KCV24B-RSVKE

เบอร์ 5 21.11 Btu/hW 26,000(11,500-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 62,944 42,001
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
41,001 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV24B-MNVKE/KCV24B-RSVKE
26,000(11,500-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,944 บาท
42,001 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
41,001 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE

เบอร์ 5 21.83 Btu/hW 30,500(14,800-32,500) BTU ไร้สาย 220 V 71,942 48,285
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
47,285 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE
30,500(14,800-32,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,942 บาท
48,285 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
47,285 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE

เบอร์ 5 30.39 Btu/hW 36,200(17,000-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 74,931 50,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
49,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE
36,200(17,000-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,931 บาท
50,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
49,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE

เบอร์ 5 21.54 Btu/hW 36,500(17,500-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 79,880 54,235
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
53,235 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE
36,500(17,500-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,880 บาท
54,235 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
53,235 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE

เบอร์ 5 21.63 Btu/hW 40,000(17,800-44,000) BTU ไร้สาย 220 V 83,621 56,449
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
55,449 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE
40,000(17,800-44,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,621 บาท
56,449 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
55,449 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE

เบอร์ 5 19.25 Btu/hW 36,200(17,000-39,000) BTU ไร้สาย 380 V 84,725 57,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
56,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE
36,200(17,000-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,725 บาท
57,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
56,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE

เบอร์ 5 21.62 Btu/hW 36,500(17,500-39,000) BTU ไร้สาย 380 V 89,983 61,806
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
60,806 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE
36,500(17,500-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,983 บาท
61,806 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
60,806 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE

เบอร์ 5 20.04 Btu/hW 40,000(19,000-43,000) BTU ไร้สาย 380 V 93,827 64,099
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
63,099 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE
40,000(19,000-43,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,827 บาท
64,099 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
63,099 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV48B-MNVKU/KCV48B-RSYKU

UCP 18.07 Btu/hW 48,000(21,500-49,000) BTU ไร้สาย 380 V 99,807 67,699
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
66,699 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV48B-MNVKU/KCV48B-RSYKU
48,000(21,500-49,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
99,807 บาท
67,699 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
66,699 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV54B-MNVKU/KCV54B-RSYK

UCP 16.07 Btu/hW 53,739(26,200-58,000) BTU ไร้สาย 380 V 107,332 73,339
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
72,339 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV54B-MNVKU/KCV54B-RSYK
53,739(26,200-58,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
107,332 บาท
73,339 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
72,339 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV60B-MNVKU/KCV60B-RSYKU

UCP 15.95 Btu/hW 60,000(26,200-60,000) BTU ไร้สาย 380 V 109,615 75,528
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
74,528 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV60B-MNVKU/KCV60B-RSYKU
60,000(26,200-60,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,615 บาท
75,528 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 65 นี้
74,528 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น