หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SRK-ZSXS

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SRK25ZSXS

เบอร์ 5 25.69 Btu/hW 8,770 BTU ไร้สาย 220 V 51,715 31,020
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,020 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK25ZSXS
8,770 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,715 บาท
31,020 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,020 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK35ZSXS

เบอร์ 5 24.67 Btu/hW 12,103 BTU ไร้สาย 220 V 56,458 33,518
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,518 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK35ZSXS
12,103 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,458 บาท
33,518 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,518 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK50ZSXS

เบอร์ 5 22.18 Btu/hW 17,105 BTU ไร้สาย 220 V 74,772 44,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,350 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK50ZSXS
17,105 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,772 บาท
44,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SRK60ZSXS

เบอร์ 5 20.51 Btu/hW 20,977 BTU ไร้สาย 220 V 84,700 50,716
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,716 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SRK60ZSXS
20,977 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,700 บาท
50,716 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,716 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น