หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

Star-Aire

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง

PAS-13

- -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
PAS-13
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-095IV

เบอร์ 5 20.81 Btu/hW 9,400 (1,400-10,200) BTU ไร้สาย 220 V 21,544 16,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-095IV
9,400 (1,400-10,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,544 บาท
16,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-095-FIV

เบอร์ 5 15.63 Btu/hW 9,920 BTU ไร้สาย 220 V 19,379 13,887
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,887 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-095-FIV
9,920 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,379 บาท
13,887 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,887 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-125-FIV

เบอร์ 5 15.73 Btu/hW 12,574 BTU ไร้สาย 220 V 19,998 14,918
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,918 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-125-FIV
12,574 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,998 บาท
14,918 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,918 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-185-FIV

เบอร์ 5 16.28 Btu/hW 18,366 BTU ไร้สาย 220 V 34,284 20,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-185-FIV
18,366 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,284 บาท
20,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-095-A/CE-095-A

เบอร์ 5 12.97 Btu/hW 9,048 BTU ไร้สาย 220 V 19,379 13,887
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,887 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-095-A/CE-095-A
9,048 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,379 บาท
13,887 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,887 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DM-095

เบอร์ 5 14.24 Btu/hW 9,246 BTU ไร้สาย 220 V 19,173 13,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DM-095
9,246 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,173 บาท
13,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DM-125-A

เบอร์ 5 14.09 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 19,998 15,433
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,433 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DM-125-A
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,998 บาท
15,433 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
14,433 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DM-185

เบอร์ 5 13.23 Btu/hW 18,284 BTU ไร้สาย 220 V 33,768 19,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DM-185
18,284 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,768 บาท
19,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DM-255

เบอร์ 5 13.43 Btu/hW 25,071 BTU ไร้สาย 220 V 34,961 24,918
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,918 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DM-255
25,071 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,961 บาท
24,918 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
23,918 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-125IV

เบอร์ 5 19.31 Btu/hW 12,600 (1,400-13,700) BTU ไร้สาย 220 V 22,060 17,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-125IV
12,600 (1,400-13,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,060 บาท
17,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
16,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-185IV

เบอร์ 5 18.49 Btu/hW 18,200 (4,100-19,800) BTU ไร้สาย 220 V 36,861 23,165
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,165 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-185IV
18,200 (4,100-19,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,861 บาท
23,165 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,165 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-245IV

เบอร์ 5 18.19 Btu/hW 24,100 (6,800-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 40,940 28,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-245IV
24,100 (6,800-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,940 บาท
28,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
27,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-185-A/CE-185-A

เบอร์ 5 13.84 Btu/hW 19,500 BTU ไร้สาย 220 V 34,284 20,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-185-A/CE-185-A
19,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,284 บาท
20,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
19,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DE-245-A/CE-245-A

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 26,200 BTU ไร้สาย 220 V 35,786 25,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DE-245-A/CE-245-A
26,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,786 บาท
25,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DRW-305

เบอร์ 5 13.2 Btu/hW 30,699 BTU ไร้สาย 220 V 42,015 33,633
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,633 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DRW-305
30,699 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,015 บาท
33,633 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,633 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น