หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SUE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SUPER SSU R32-13

เบอร์ 5 15.08 Btu/hW 15,216 BTU ไร้สาย 220 V 36,102 25,231
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,231 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-13
15,216 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,102 บาท
25,231 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
24,231 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-18

เบอร์ 5 15.56 Btu/hW 21,064 BTU ไร้สาย 220 V 39,186 27,664
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,664 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-18
21,064 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,186 บาท
27,664 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,664 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-25

เบอร์ 5 15.22 Btu/hW 26,255 BTU ไร้สาย 220 V 45,907 31,884
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,884 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-25
26,255 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,907 บาท
31,884 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
30,884 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-30

เบอร์ 5 14.81 Btu/hW 30,966 BTU ไร้สาย 220 V 55,809 39,946
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,946 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-30
30,966 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,809 บาท
39,946 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
38,946 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-30T

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 30,942 BTU ไร้สาย 380 V 59,854 43,554
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,554 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-30T
30,942 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
59,854 บาท
43,554 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,554 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-33

เบอร์ 5 14.88 Btu/hW 33,569 BTU ไร้สาย 220 V 59,905 43,602
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,602 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-33
33,569 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,905 บาท
43,602 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,602 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-33T

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 33,831 BTU ไร้สาย 380 V 63,214 46,694
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,694 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-33T
33,831 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,214 บาท
46,694 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,694 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-36

เบอร์ 5 14.71 Btu/hW 36,723 BTU ไร้สาย 220 V 61,275 43,851
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,851 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-36
36,723 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,275 บาท
43,851 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,851 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-36T

เบอร์ 5 13.27 Btu/hW 36,813 BTU ไร้สาย 380 V 64,584 46,944
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,944 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-36T
36,813 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
64,584 บาท
46,944 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,944 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-40

เบอร์ 5 12.52 Btu/hW 40,471 BTU ไร้สาย 220 V 68,263 49,913
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,913 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-40
40,471 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,263 บาท
49,913 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,913 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-40T

เบอร์ 5 12.56 Btu/hW 40,422 BTU ไร้สาย 380 V 71,572 53,006
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,006 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-40T
40,422 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
71,572 บาท
53,006 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,006 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-44

- 12.58 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,289 53,483
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,483 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-44
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,289 บาท
53,483 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,483 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-52

- 12.55 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,382 60,112
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,112 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-52
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,382 บาท
60,112 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
59,112 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-60

- 12.52 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 84,132 62,682
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,682 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-60
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,132 บาท
62,682 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,682 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น