หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TCL

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

TAC-CPA/RV

220 V 13,802 8,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
7,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-CPA/RV
ระบบไฟ : 220 V
13,802 บาท
8,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
7,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-12CPA/KV

220 V 17,111 10,558
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
9,558 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-12CPA/KV
ระบบไฟ : 220 V
17,111 บาท
10,558 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
9,558 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-10FSI/MAC-10FSO

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 19,988 13,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-10FSI/MAC-10FSO
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,988 บาท
13,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-13FSI/MAC-13FSO

เบอร์ 5 13.72Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 21,019 14,284
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,284 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-13FSI/MAC-13FSO
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,019 บาท
14,284 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,284 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-19FSI/MAC-19FSO

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 28,677 18,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-19FSI/MAC-19FSO
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,677 บาท
18,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
17,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-25FSI/MAC-25FSO

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 33,095 21,721
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,721 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-25FSI/MAC-25FSO
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,095 บาท
21,721 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,721 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-5SH13IVI/TAC-5SH13IVO

เบอร์ 5 18.02 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,428 20,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-5SH13IVI/TAC-5SH13IVO
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,428 บาท
20,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO10I/TAC-PRO100

เบอร์ 5 20.06 Btu/hW 9,143 (4,600-9,500) BTU ไร้สาย 220 V 25,658 15,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,536 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO10I/TAC-PRO100
9,143 (4,600-9,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,658 บาท
15,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO13I/TAC-PRO130

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 12,016 (5,900-12,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,751 17,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO13I/TAC-PRO130
12,016 (5,900-12,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,751 บาท
17,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-PRO19I/TAC-PRO190

เบอร์ 5 21.43 Btu/hW 19,086 (8,700-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 36,409 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-PRO19I/TAC-PRO190
19,086 (8,700-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,409 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-5SH19IVI/TAC-5SH19IVO

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,294 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-5SH19IVI/TAC-5SH19IVO
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,294 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX10I/TAC-IVX100

เบอร์ 5 15.97 Btu/hW 9,604 (4,600-10,200)BTU ไร้สาย 220 V 22,669 14,298
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,298 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX10I/TAC-IVX100
9,604 (4,600-10,200)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,669 บาท
14,298 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,298 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX13I/TAC-IVX130

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 11,968(5,900-12,500) BTU ไร้สาย 220 V 24,730 14,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX13I/TAC-IVX130
11,968(5,900-12,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,730 บาท
14,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX19I/TAC-IVX190

เบอร์ 5 16.04 Btu/hW 17,757(8,400-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 34,450 19,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX19I/TAC-IVX190
17,757(8,400-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,450 บาท
19,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TAC-IVX24I/TAC-IVX240

เบอร์ 5 16.79 Btu/hW 22,387(11,800-23,400) BTU ไร้สาย 220 V 38,869 22,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,134 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TAC-IVX24I/TAC-IVX240
22,387(11,800-23,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,869 บาท
22,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น