หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MAC-10FSI

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 19,392 13,783
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,783 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-10FSI
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,392 บาท
13,783 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
12,783 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-13FSI

เบอร์ 5 13.72Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 20,423 14,593
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,593 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-13FSI
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,423 บาท
14,593 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,593 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-19FSI

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 28,041 19,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-19FSI
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,041 บาท
19,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
18,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MAC-25FSI

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 32,433 22,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MAC-25FSI
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,433 บาท
22,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
21,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น