หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TGF-CP R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TGF0131CP/38TGF0131A1

เบอร์ 5 13.46 Btu/hW 13,300 BTU ไร้สาย 220 V 46,500 27,677
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,677 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0131CP/38TGF0131A1
13,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,500 บาท
27,677 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
26,677 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0181CP/38TGF0181A1

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 50,913 30,074
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,074 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0181CP/38TGF0181A1
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,913 บาท
30,074 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,074 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0241CP/38TGF0241A1

เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 55,325 32,469
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,469 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0241CP/38TGF0241A1
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,325 บาท
32,469 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,469 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0481CP/38TGF0481A3

- Btu/hW 53,200 BTU ไร้สาย 380 V 86,218 49,942
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,942 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0481CP/38TGF0481A3
53,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,218 บาท
49,942 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,942 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0601CP/38TGF0601A3

- Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 97,618 56,366
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,366 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0601CP/38TGF0601A3
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
97,618 บาท
56,366 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
55,366 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0301CP/38TGF0301A1

เบอร์ 5 12.46 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 70,405 41,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0301CP/38TGF0301A1
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,405 บาท
41,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
40,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0361CP/38TGF0361A1

เบอร์ 5 12.43 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 76,657 44,634
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,634 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0361CP/38TGF0361A1
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,657 บาท
44,634 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
43,634 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0401CP/38TGF0401A1

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 84,011 48,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0401CP/38TGF0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,011 บาท
48,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
47,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0361CP/38TGF0361A3

เบอร์ 5 12.43 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 77,760 45,232
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,232 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0361CP/38TGF0361A3
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,760 บาท
45,232 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,232 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGF0401CP/38TGF0401A3

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 85,115 49,343
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,343 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGF0401CP/38TGF0401A3
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,115 บาท
49,343 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
48,343 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น