หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TGF-UP R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

40TGF0131UP/38TGF0131A1

เบอร์ 5 13.46 Btu/hW 13,300 BTU ไร้สาย 220 V 50,234 30,490
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,490 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0131UP/38TGF0131A1
13,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,234 บาท
30,490 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,490 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0181UP/38TGF0181A1

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 54,357 32,807
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,807 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0181UP/38TGF0181A1
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,357 บาท
32,807 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
31,807 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0241UP/38TGF0241A1

เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 54,841 35,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,123 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0241UP/38TGF0241A1
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,841 บาท
35,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
34,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0301UP/38TGF0301A1

เบอร์ 5 12.46 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 77,921 46,452
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,452 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0301UP/38TGF0301A1
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,921 บาท
46,452 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
45,452 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0361UP/38TGF0361A1

เบอร์ 5 12.43 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 84,843 50,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,443 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0361UP/38TGF0361A1
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,843 บาท
50,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
49,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0361UP/38TGF0361A3

เบอร์ 5 12.43 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 85,874 51,042
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,042 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0361UP/38TGF0361A3
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,874 บาท
51,042 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
50,042 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0401UP/38TGF0401A1

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 89,997 53,338
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,338 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0401UP/38TGF0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,997 บาท
53,338 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,338 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0401UP/38TGF0401A3

เบอร์ 5 12.40 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 91,028 53,938
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,938 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0401UP/38TGF0401A3
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,028 บาท
53,938 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
52,938 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0481UP/38TGF0481A3

- Btu/hW 53,200 BTU ไร้สาย 380 V 93,826 55,591
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
54,591 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0481UP/38TGF0481A3
53,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,826 บาท
55,591 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
54,591 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40TGF0601UP/38TGF0601A3

- Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 105,609 62,414
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,414 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40TGF0601UP/38TGF0601A3
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,609 บาท
62,414 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
61,414 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น