หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TGV-CP R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TGV0131CP/38TGV0131A1

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 13,300 BTU ไร้สาย 220 V 64,153 35,857
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,857 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0131CP/38TGV0131A1
13,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,153 บาท
35,857 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,857 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0181CP/38TGV0181A1

เบอร์ 5 21.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 68,014 37,815
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,815 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0181CP/38TGV0181A1
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,014 บาท
37,815 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,815 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0241CP/38TGV0241A1

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 75,184 41,449
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,449 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0241CP/38TGV0241A1
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,184 บาท
41,449 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,449 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0251CP/38TGV0251A1

เบอร์ 5 22.72 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 88,973 48,439
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,439 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0251CP/38TGV0251A1
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
88,973 บาท
48,439 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,439 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0301CP/38TGV0301A1

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 97,284 52,937
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,937 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0301CP/38TGV0301A1
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
97,284 บาท
52,937 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,937 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0361CP/38TGV0361A1

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 220 V 101,586 55,118
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,118 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0361CP/38TGV0361A1
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
101,586 บาท
55,118 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,118 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0361CP/38TGV0361A3

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 101,586 55,118
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,118 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0361CP/38TGV0361A3
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
101,586 บาท
55,118 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,118 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0391CP/38TGV0391A3

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 38,500 BTU ไร้สาย 380 V 109,308 59,032
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
58,032 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0391CP/38TGV0391A3
38,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
109,308 บาท
59,032 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
58,032 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0401CP/38TGV0401A1

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 111,038 60,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0401CP/38TGV0401A1
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
111,038 บาท
60,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0401CP/38TGV0401A3

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 111,038 60,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0401CP/38TGV0401A3
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
111,038 บาท
60,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
59,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0481CP/38TGV0481A3

- 17.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 117,105 63,126
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,126 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0481CP/38TGV0481A3
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
117,105 บาท
63,126 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,126 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TGV0601CP/38TGV0601A3

- 17.30 Btu/hW 60,700 BTU ไร้สาย 380 V 132,035 70,980
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
69,980 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TGV0601CP/38TGV0601A3
60,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
132,035 บาท
70,980 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
69,980 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น