หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบสี่ทิศทาง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAV-GE2501UP-T1/RAV-GE2501AP-T

เบอร์ 5 22.72 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 101,145 58,510
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,510 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE2501UP-T1/RAV-GE2501AP-T
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
101,145 บาท
58,510 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
57,510 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3001UP-T1/RAV-GE3001AP-T

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 110,340 63,787
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,787 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3001UP-T1/RAV-GE3001AP-T
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
110,340 บาท
63,787 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,787 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601A8-T

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 116,738 67,306
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,306 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601A8-T
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
116,738 บาท
67,306 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,306 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601AP-T

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 116,738 67,306
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,306 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3601UP-T1/RAV-GE3601AP-T
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
116,738 บาท
67,306 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
66,306 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE3901UP-T1/RAV-GE3901A8-T

เบอร์ 5 21.50 Btu/hW 38,500 BTU ไร้สาย 380 V 124,349 71,493
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
70,493 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE3901UP-T1/RAV-GE3901A8-T
38,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,349 บาท
71,493 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
70,493 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001A8-T

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 380 V 126,188 72,615
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
71,615 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001A8-T
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,188 บาท
72,615 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
71,615 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001AP-T

เบอร์ 5 20.30 Btu/hW 40,200 BTU ไร้สาย 220 V 126,188 72,615
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
71,615 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE4001UP-T1/RAV-GE4001AP-T
40,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
126,188 บาท
72,615 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
71,615 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE4801UP-T1/RAV-GE4801A8-T

- 17.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 134,682 77,286
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
76,286 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE4801UP-T1/RAV-GE4801A8-T
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
134,682 บาท
77,286 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
76,286 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAV-GE6001UP-T1/RAV-GE6001A8-T

- 17.50 Btu/hW 60,700 BTU ไร้สาย 380 V 149,758 85,689
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
84,689 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAV-GE6001UP-T1/RAV-GE6001A8-T
60,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
149,758 บาท
85,689 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
84,689 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น