หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง

RAS-10E2KSG-T/RAS-10E2ASG-T

เบอร์ 5 13.49 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 24,019 -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
RAS-10E2KSG-T/RAS-10E2ASG-T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,019 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

RAS-13E2KSG-T/RAS-13E2ASG-T

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,050 -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
RAS-13E2KSG-T/RAS-13E2ASG-T
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,050 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

RAS-18E2KSG-T/RAS-18E2ASG-T

เบอร์ 5 13.01 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 33,739 -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
RAS-18E2KSG-T/RAS-18E2ASG-T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,739 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

RAS-25E2KSG-T/RAS-25E2ASG-T

เบอร์ 5 13.23 Btu/hW 25,250 BTU ไร้สาย 220 V 42,281 -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
RAS-25E2KSG-T/RAS-25E2ASG-T
25,250 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,281 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-10PKSG-T

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,902 13,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-10PKSG-T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,902 บาท
13,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-13PKSG-T

เบอร์ 5 13.45 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,211 14,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,608 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-13PKSG-T
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
14,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-18PKSG-T

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,804 19,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,247 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-18PKSG-T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,804 บาท
19,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-25PKSG-T

เบอร์ 5 14.19 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 50,835 25,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,226 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-25PKSG-T
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,835 บาท
25,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น