หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน เบอร์ 5

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCXE48SB5/TTKE48SD

- 11.26 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 87,321 52,459
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,459 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE48SB5/TTKE48SD
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,321 บาท
52,459 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,459 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE60SB5/TTKE60SD

- 11.26 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 95,632 56,956
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,956 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE60SB5/TTKE60SD
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
95,632 บาท
56,956 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,956 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE12KB5/TTKE12HB5

เบอร์ 5 13.25 Btu/hW 12,700 BTU ไร้สาย 220 V 43,411 27,383
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,383 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE12KB5/TTKE12HB5
12,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,411 บาท
27,383 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
26,383 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE18KB5/TTKE18HB5

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 19,200 BTU ไร้สาย 220 V 53,559 31,708
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,708 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE18KB5/TTKE18HB5
19,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,559 บาท
31,708 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,708 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE24KB5/TTKE24HB5

เบอร์ 5 13.30 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,957 36,031
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,031 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE24KB5/TTKE24HB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,957 บาท
36,031 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,031 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE30KB5/TTKE30HB5

เบอร์ 5 13.39 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 77,575 46,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE30KB5/TTKE30HB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,575 บาท
46,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36KB5/TTKE36HB5

เบอร์ 5 13.39 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 220 V 84,709 50,501
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,501 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36KB5/TTKE36HB5
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,709 บาท
50,501 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,501 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36KB5/TTKE36HD5

เบอร์ 5 13.30 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,253 51,581
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,581 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36KB5/TTKE36HD5
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,253 บาท
51,581 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,581 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE42KB5/TTKE42HD5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 93,828 55,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,340 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE42KB5/TTKE42HD5
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,828 บาท
55,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE12SB5/TTKE12SB5

เบอร์ 5 14.29 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,621 28,343
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,343 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE12SB5/TTKE12SB5
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,621 บาท
28,343 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,343 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE18SB5/TTKE18SB5

เบอร์ 5 14.10 Btu/hW 18,700 BTU ไร้สาย 220 V 55,770 31,707
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,707 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE18SB5/TTKE18SB5
18,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,770 บาท
31,707 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
30,707 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE24SB5/TTKE24SB5

เบอร์ 5 13.59 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 62,168 35,172
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,172 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE24SB5/TTKE24SB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,168 บาท
35,172 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,172 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE30SB5/TTKE30SB5

เบอร์ 5 13.71 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 72,244 40,457
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,457 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE30SB5/TTKE30SB5
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,244 บาท
40,457 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,457 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36SB5/TTKE36SB5

เบอร์ 5 14.53 Btu/hW 36,400 BTU ไร้สาย 220 V 77,980 44,518
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,518 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36SB5/TTKE36SB5
36,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,980 บาท
44,518 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,518 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE36SB5/TTKE36SD5

เบอร์ 5 14.53 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 79,635 45,710
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,710 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE36SB5/TTKE36SD5
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,635 บาท
45,710 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,710 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCXE42SB5/TTKE42SD5

เบอร์ 5 14.32 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,218 51,267
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,267 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCXE42SB5/TTKE42SD5
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,218 บาท
51,267 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,267 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น