หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MCWE09RB5/TTKE09RB5

เบอร์ 5 13.50 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 25,718 14,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE09RB5/TTKE09RB5
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,718 บาท
14,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE12RB5/TTKE12RB5

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 28,365 15,845
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,845 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE12RB5/TTKE12RB5
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,365 บาท
15,845 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
14,845 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE18RB5/TTKE18RB5

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 18,400 BTU ไร้สาย 220 V 38,845 19,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,556 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE18RB5/TTKE18RB5
18,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,845 บาท
19,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
18,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE24RB5/TTKE24RB5

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 51,825 24,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE24RB5/TTKE24RB5
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,825 บาท
24,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE09GB5/TTKE09GB5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 26,270 13,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE09GB5/TTKE09GB5
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,270 บาท
13,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
12,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE306B5/TTKE30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 67,563 39,961
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,961 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE306B5/TTKE30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,563 บาท
39,961 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
38,961 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE306B/TTKE30MB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 76,719 46,348
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,348 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE306B/TTKE30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,719 บาท
46,348 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,348 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE366B/TTKE36MB

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 78,889 47,393
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,393 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE366B/TTKE36MB
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
78,889 บาท
47,393 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
46,393 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCWE366B/TTKE36MD

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,095 48,694
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,694 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCWE366B/TTKE36MD
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,095 บาท
48,694 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,694 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น