หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYWE09RB5

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 9,400 (3,500-10,500)BTU ไร้สาย 220 V 23,916 14,049
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,049 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYWE09RB5
9,400 (3,500-10,500)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,916 บาท
14,049 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
13,049 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYWE12RB5

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 12,100 (4,200-13,400)BTU ไร้สาย 220 V 26,674 16,151
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,151 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYWE12RB5
12,100 (4,200-13,400)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,674 บาท
16,151 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
15,151 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYWE18RB5

เบอร์ 5 15.10 Btu/hW 18,100 (6,300-19,800)BTU ไร้สาย 220 V 37,487 23,501
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,501 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYWE18RB5
18,100 (6,300-19,800)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,487 บาท
23,501 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,501 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYWE24RB5

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 24,100 (8,400-27,000)BTU ไร้สาย 220 V 48,518 30,325
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,325 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYWE24RB5
24,100 (8,400-27,000)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,518 บาท
30,325 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
29,325 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYWE18GB5

เบอร์ 5 18.49 Btu/hW 18,200(4,500-19,800) BTU ไร้สาย 220 V 38,590 23,710
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,710 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYWE18GB5
18,200(4,500-19,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,590 บาท
23,710 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,710 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น