หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TVAB-G-I

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TVAB010-G-I

เบอร์ 5 24.00 Btu/hW 9,200(2,700-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 38,697 21,016
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,016 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB010-G-I
9,200(2,700-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,697 บาท
21,016 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
20,016 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB013-G-I

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 12,200 (4,700-13,900) BTU ไร้สาย 220 V 42,227 23,014
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,014 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB013-G-I
12,200 (4,700-13,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,227 บาท
23,014 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
22,014 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB018-G-I

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 18,000 (3,900-21,100) BTU ไร้สาย 220 V 56,019 29,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB018-G-I
18,000 (3,900-21,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,019 บาท
29,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
28,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB024-G-I

เบอร์ 5 20.88 Btu/hW 20,400 (4,000-23,200) BTU ไร้สาย 220 V 66,829 33,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB024-G-I
20,400 (4,000-23,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,829 บาท
33,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
32,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB028-G-I

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 25,200 (5,100-29,000) BTU ไร้สาย 220 V 72,676 38,540
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,540 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB028-G-I
25,200 (5,100-29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,676 บาท
38,540 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
37,540 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-G-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 82,935 43,533
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,533 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-G-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,935 บาท
43,533 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
42,533 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB033-G-I

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 30,000 (9,500-32,400) BTU ไร้สาย 220 V 87,568 45,529
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,529 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB033-G-I
30,000 (9,500-32,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,568 บาท
45,529 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 65 นี้
44,529 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น