หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TVAB-W-I

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TVAB010-W-I/38TVAB010-I

เบอร์ 5 24.00 Btu/hW 9,200(2,700-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 37,962 21,016
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,016 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB010-W-I/38TVAB010-I
9,200(2,700-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,962 บาท
21,016 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,016 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB013-W-I/38TVAB013-I

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 12,200 (4,700-13,900) BTU ไร้สาย 220 V 41,492 23,014
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,014 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB013-W-I/38TVAB013-I
12,200 (4,700-13,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,492 บาท
23,014 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,014 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB018-W-I/38TVAB018-I

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 18,000 (3,900-21,100) BTU ไร้สาย 220 V 53,957 29,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB018-W-I/38TVAB018-I
18,000 (3,900-21,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,957 บาท
29,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB024-W-I/38TVAB024-I

เบอร์ 5 20.88 Btu/hW 20,400 (4,000-23,200) BTU ไร้สาย 220 V 65,062 33,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB024-W-I/38TVAB024-I
20,400 (4,000-23,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,062 บาท
33,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB028-W-I/38TVAB028-I

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 25,200 (5,100-29,000) BTU ไร้สาย 220 V 70,909 37,509
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,509 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB028-W-I/38TVAB028-I
25,200 (5,100-29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,909 บาท
37,509 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,509 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB030-W-I/38TVAB030-I

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 27,200 (8,500-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 81,904 43,017
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,017 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB030-W-I/38TVAB030-I
27,200 (8,500-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,904 บาท
43,017 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,017 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TVAB033-W-I/38TVAB033-I

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 30,000 (9,500-32,400) BTU ไร้สาย 220 V 86,537 45,014
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,014 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVAB033-W-I/38TVAB033-I
30,000 (9,500-32,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
86,537 บาท
45,014 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,014 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น