หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

U2KCV

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T

เบอร์ 5 16.5 Btu/hW 8,500(3,071-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 24,019 16,067
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,067 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-10U2KCV2G-T/RAS-10U2ACV2G-T
8,500(3,071-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,019 บาท
16,067 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,067 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T

เบอร์ 5 16.2 Btu/hW 11,900(3,583-13,307) BTU ไร้สาย 220 V 25,050 17,819
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,819 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-13U2KCV2G-T/RAS-13U2ACV2G-T
11,900(3,583-13,307) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,050 บาท
17,819 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,819 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 17,000 (3,924-17,367) BTU ไร้สาย 220 V 34,770 24,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-18U2KCV2G-T/RAS-18U2ACV2G-T
17,000 (3,924-17,367) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,770 บาท
24,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
23,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-24U2KCV2G-T/RAS-24U2ACV2G-T

เบอร์ 5 17.6 Btu/hW 20,400 BTU ไร้สาย 220 V 40,219 29,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,288 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-24U2KCV2G-T/RAS-24U2ACV2G-T
20,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,219 บาท
29,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-28U2KCV2G-T/RAS-28U2ACV2G-T

เบอร์ 5 18.97 Btu/hW 20,400 BTU ไร้สาย 220 V 50,528 38,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-28U2KCV2G-T/RAS-28U2ACV2G-T
20,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,528 บาท
38,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น