หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

UH-CMT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-UH10CMT/RAC-UH10CMT

เบอร์ 5 22.60 Btu/hW 8,920 (3,070 - 13,400) BTU ไร้สาย 220 V 31,328 21,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH10CMT/RAC-UH10CMT
8,920 (3,070 - 13,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,328 บาท
21,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
20,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-UH13CMT/RAC-UH13CMT

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 12,200 (3,070 - 16,700) BTU ไร้สาย 220 V 34,421 23,476
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,476 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH13CMT/RAC-UH13CMT
12,200 (3,070 - 16,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,421 บาท
23,476 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,476 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-UH18CMT/RAC-UH18CMT

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 18,440 (3,070 - 20,500) BTU ไร้สาย 220 V 45,172 30,812
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,812 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH18CMT/RAC-UH18CMT
18,440 (3,070 - 20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,172 บาท
30,812 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,812 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-UH24CMT/RAC-UH24CMT

เบอร์ 5 20.80 Btu/hW 22,030 (5,110 - 24,600) BTU ไร้สาย 220 V 54,745 38,045
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,045 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-UH24CMT/RAC-UH24CMT
22,030 (5,110 - 24,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,745 บาท
38,045 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,045 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น