หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

KH-CLT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-KH10CLT

เบอร์ 5 18.77 Btu/hW 9,300 (3,070 - 11,260) BTU ไร้สาย 220 V 30,414 19,801
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,801 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH10CLT
9,300 (3,070 - 11,260) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,414 บาท
19,801 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
18,801 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-KH13CLT

เบอร์ 5 18.77 Btu/hW 12,500 (3,070 - 13,640) BTU ไร้สาย 220 V 33,171 21,747
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,747 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH13CLT
12,500 (3,070 - 13,640) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,171 บาท
21,747 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
20,747 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-KH18CLT

เบอร์ 5 18.1 Btu/hW 18,150 (3,070 - 18,760) BTU ไร้สาย 220 V 45,970 29,839
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
28,839 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH18CLT
18,150 (3,070 - 18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,970 บาท
29,839 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
28,839 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-KH24CLT

เบอร์ 5 18.5 Btu/hW 23,000 (3,070 -23,880) BTU ไร้สาย 220 V 55,898 36,532
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
35,532 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-KH24CLT
23,000 (3,070 -23,880) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,898 บาท
36,532 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
35,532 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น