หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PH-CLT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

RAS-PH10CLT

เบอร์ 5 16.38 Btu/hW 9,150 (3,070 - 11,260) ไร้สาย 220 V 29,311 18,265
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,265 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-PH10CLT
9,150 (3,070 - 11,260)
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,311 บาท
18,265 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
17,265 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-PH13CLT

เบอร์ 5 17.33 Btu/hW 12,000 (3,070 - 13,640) BTU ไร้สาย 220 V 32,068 20,666
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,666 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-PH13CLT
12,000 (3,070 - 13,640) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,068 บาท
20,666 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
19,666 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-PH18CLT

เบอร์ 5 18.1 Btu/hW 18,100 (3,070 - 18,760) BTU ไร้สาย 220 V 44,316 28,542
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,542 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-PH18CLT
18,100 (3,070 - 18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,316 บาท
28,542 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
27,542 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-PH24CLT

เบอร์ 5 18.3 Btu/hW 22,600 (3,070 -23,880) BTU ไร้สาย 220 V 54,795 35,342
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
34,342 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-PH24CLT
22,600 (3,070 -23,880) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,795 บาท
35,342 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
34,342 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-PH30HLT

เบอร์ 5 19 Btu/hW 28,240 (5,110 ~29,000) BTU ไร้สาย 220 V 74,099 52,073
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
51,073 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-PH30HLT
28,240 (5,110 ~29,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,099 บาท
52,073 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
51,073 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น