หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

WFM

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WFM09F/AFM09F

เบอร์ 5 13.85 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 17,112 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM09F/AFM09F
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,112 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WFM12F/AFM12F

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 17,988 14,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM12F/AFM12F
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,988 บาท
14,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WFM18F/AFM18F

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 33,223 20,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM18F/AFM18F
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,223 บาท
20,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
19,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WFM24F/AFM24F

เบอร์ 5 13.80 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 37,848 25,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,329 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WFM24F/AFM24F
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,848 บาท
25,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
24,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น