หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

WLV-B

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WLV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE

เบอร์ 5 21.53 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,191 41,277
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,277 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,191 บาท
41,277 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,277 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE

เบอร์ 5 19.16 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 64,284 43,595
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,595 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,284 บาท
43,595 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,595 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 73,975 50,857
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,857 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV35B-MNVJE/KCV35B-RSYJE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,975 บาท
50,857 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,857 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE

เบอร์ 5 21.51 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 220 V 72,649 49,827
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,827 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,649 บาท
49,827 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
48,827 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE

เบอร์ 5 21.54 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 380 V 82,649 57,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,322 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,649 บาท
57,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE

เบอร์ 5 19.46 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 220 V 74,711 51,373
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,373 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,711 บาท
51,373 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,373 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE

เบอร์ 5 19.14 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 84,917 59,022
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
58,022 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,917 บาท
59,022 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
58,022 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV48B-MNVJE/KCV48B-RSYJE

- 17.70 Btu/hW 48,500 BTU ไร้สาย 380 V 89,350 61,462
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
60,462 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV48B-MNVJE/KCV48B-RSYJE
48,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,350 บาท
61,462 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
60,462 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WLV54B-MNVJE/KCV54B-RSYJE

- 16.69 Btu/hW 53,739 BTU ไร้สาย 380 V 98,319 68,184
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
67,184 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WLV54B-MNVJE/KCV54B-RSYJE
53,739 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
98,319 บาท
68,184 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
67,184 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น