หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

WRV-MNVJE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WRV09B-MNVJE/RCV09B-RSVJE

เบอร์ 5 18.41 Btu/hW 9,400(1,200-12,500) BTU ไร้สาย 220 V 27,524 16,469
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,469 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV09B-MNVJE/RCV09B-RSVJE
9,400(1,200-12,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,524 บาท
16,469 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,469 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRV13B-MNVJE/RCV13B-RSVJE

เบอร์ 5 18.85 Btu/hW 13,000(3,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 28,864 17,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV13B-MNVJE/RCV13B-RSVJE
13,000(3,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,864 บาท
17,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
16,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRV18B-MNVJE/RCV18B-RSVJE

เบอร์ 5 18.58 Btu/hW 18,800(3,500-21,900) BTU ไร้สาย 220 V 37,450 23,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,886 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV18B-MNVJE/RCV18B-RSVJE
18,800(3,500-21,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,450 บาท
23,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
22,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WRV24B-MNVJE/RCV24B-RSVJE

เบอร์ 5 18.73 Btu/hW 25,000(8,500-26,000) BTU ไร้สาย 220 V 45,682 28,640
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,640 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WRV24B-MNVJE/RCV24B-RSVJE
25,000(8,500-26,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,682 บาท
28,640 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,640 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น