หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

WVG-F

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

WVG09F/AVG09F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 17,988 14,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG09F/AVG09F
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,988 บาท
14,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
13,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG12F/AVG12F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 28,349 16,051
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,051 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG12F/AVG12F
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,349 บาท
16,051 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
15,051 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG18F/AVG18F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 34,460 22,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG18F/AVG18F
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,460 บาท
22,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
21,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

WVG24F/AVG24F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 39,394 26,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,876 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
WVG24F/AVG24F
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,394 บาท
26,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
25,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น