หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

X-TREME

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MSAGB-09CRDN8-QD6GA

เบอร์ 5 16.72 Btu/hW 9,956 BTU ไร้สาย 220 V 24,112 14,932
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,932 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-09CRDN8-QD6GA
9,956 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,112 บาท
14,932 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
13,932 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGB-12CRDN8-QD6GA

เบอร์ 5 16.07 Btu/hW 11,944 BTU ไร้สาย 220 V 26,174 16,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,494 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGB-12CRDN8-QD6GA
11,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,174 บาท
16,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
15,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGC-18CRDN8-QDOGA

เบอร์ 5 15.97 Btu/hW 17,883 BTU ไร้สาย 220 V 36,925 22,941
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,941 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGC-18CRDN8-QDOGA
17,883 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,925 บาท
22,941 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
21,941 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAGD-21CRDN8-QCO

เบอร์ 5 15.76 Btu/hW 21,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,987 25,646
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,646 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAGD-21CRDN8-QCO
21,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,987 บาท
25,646 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 65 นี้
24,646 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น